گالری تصاویر
المپاد ربات های آموزشی


 

مسابقات ربوکاپ ازاد ایران


 
فیلم های ششمین دوره المپیاد ربات های آموزشی